Karl Johans gate 17
0159 Oslo

Tel: 22 47 44 77

E-post: scotsman@resthon.no